slik husker vi Vestnes Bedehus!

Det siste møtet på Vestnes Bedehus var Mandag 22 januar 2018 kl 20.00.
Ca 20 timer senere kom Knut Magne for å lese av vannmåleren.
Da han åpnet utdøren, kom vannet rennende. Fra loft til kjeller.