Kontakt oss

Kontakt oss

Vestnes Indremisjonsforening v/ Knut Magne Aas
Åsbygda
6390 Vestnes

       Bestilling av bedehuset:
Knut Magne Aas  920 63 026

Kontonr.:
Vestnes Indremisjon: 3910 3917224

----------------------------------------------------------------

Vestnes Bedehusstyre v/ Roar Johansen

Kontonr.:
Vestnes Bedehus: (praktisk vedlikehold av huset m.m.)
4056 5840756


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansv for hjemmesiden:
Kåre Sævareid
Kom gjerne med tips og ideer!

92416104