Formiddagstreff

NESTE FORMIDDAGSTREFF: SE LENGER NED PÅ SIDEN:

Følg med på annonsering i Vestnes Avisa eller kontakt Kåre Sævareid på tlf. 92416104.

På formiddagstreff er du  velkommen som har anledning å komme til Vestheim  kl. 11 på en fredag.

Her har vi  andakt , sang, utlodning , mat og tid til å snakke sammen.

 

Høsten: 2018 kl 11.00:

7/9

28/9

19/10

 9/11

 30/11

  21/12