Søndagsmøte kl 11.00(God Søndag) på Vestheim

 

Det er søndagsskole fra 11.30
---------------------------------

Disse møtene begynte vi med i 2007.
De er i samarbeid mellom Nlm foreningen og Vestnes Indremisjons-foreing.

Fom høsten 2017 er det Vestnes Misjonsforsamling som har ansvar for "God Søndag" (Etablert 7/5-2018)

Forkynnerne får vi tildelt fra NLM Region Nordvest og Nordmøre og Romsdal Indremisjon .

Ca ett møte i mnd har vi nattverd.

Som regel mellom 40 og 50 personer kommer på disse møtene!

Smiler
Har du spørsmål, tips, ideer mm.vedr disse møta, så kan du kontakte:

Arnfinn Stige (951 11 824)

Høst 2018

 

Kl 11 disse søndagene på Vestheim:

 

 

 

 

 

 

 

God Søndag

   
Arnfinn Stige
formann Vestnes Misjonsforsamling
951 11 824