Ving    

Kontaktperson:
Annbjørg Sævareid
71180784 / 466 25 090

Gavekonto Vestnes Ving:
4056 20 61373

 

                           VING.

                   

PÅ VESTHEIM  DESSE MÅNDAGANE  KL. 18-20.

 

  

2018:

10/9

24/9

15/10 -18/10: "Vingveke"

Vingfest   Torsdag 18/10 kl 18.00

22/10

19/11

3/12

 

 

 

 

 

   

 

 

                                               
         
          

 

Dette året vil me ikkje ha noko øvre aldersgrense på ving.

 

Aktivitetane vil bli tilrettelagt i gruppe etter alder og interesse.

 

På Ving er det andakt der du får høyre bibelforteljingar og lære sangar.

 

Me har hobbyaktivitetar, leikar ,konkurransar, turar, mat , utlodning

 

og sal av pølser og saft.

 

Me driv ofte med maling og liming så det er lurt å ikkje ha klede du er redd for. Du treng ikkje ha med deg meir enn 20 kr til utlodning og pølser. Medlemskontingent kr. 100 for heile skuleåret(haust2018-vår2019) Du får med deg giro.

 

 

 

Har du spørsmål om ving kan du ringe tlf. 46625090( Annbjørg)

 

Helsing oss på ving.        Silje, Runar, Knut Magne, Øystein, Annbjørg.    

 

DU ER VELKOMEN    (www.vestnesbedehus.com )