Ving    

Kontaktperson:
Annbjørg Sævareid
71180784 / 466 25 090

Gavekonto Vestnes Ving:
4056 20 61373

 

                           VING.

 

                    

 

PÅ VESTHEIM ANNAKVAR MÅNDAG KL. 18-20.

 

 

 

2018:

 

 

3/9

17/9

1/10

15/10  "Vingveke"

29/10

12/11

26/11

10/12

 

 

 

   

 

 

                                               
         
          

 

Dette året vil me ikkje ha noko øvre aldersgrense på ving.

 

Aktivitetane vil bli tilrettelagt i gruppe etter alder og interesse.

 

På Ving er det andakt der du får høyre bibelforteljingar og lære sangar.

 

Me har hobbyaktivitetar, leikar ,konkurransar, turar, mat , utlodning

 

og sal av pølser og saft.

 

Me driv ofte med maling og liming så det er lurt å ikkje ha klede du er redd for. Du treng ikkje ha med deg meir enn 20 kr til utlodning og pølser. Medlemskontingent kr. 100 for heile skuleåret(haust2018-vår2019) Du får med deg giro.

 

 

 

Har du spørsmål om ving kan du ringe tlf. 46625090( Annbjørg)

 

Helsing oss på ving.        Silje, Runar, Knut Magne, Øystein, Annbjørg.    

 

DU ER VELKOMEN    (www.vestnesbedehus.com )