Søndagsmøter 2018 kl 11.00

26/8

9/9

Møteuke 18-23/9

7/10

21/10

4/11

18/11

2/12

9/12

16/12

23/12

Styret i Vestnes Misjonsforsamling 2018

 

Styret for Vestnes Misjonsforsamling 2018:

Leder: Arnfinn Stige (951 11 824)

Nestleder: Knut Magne Aas

Sekretær: Geir Andresen

styremedlem: Roar Johansen

styremedlem: Hilde Bø Falch

1 vara: Solbjørg Rekdal

2 vara: Runar Johansen

 

Årsmøte i Vestnes Misjonsforsamling

Årsnøte for Vestnes Misjonsforsamling var på Vestheim,

Torsdag 22/2-2018  kl 19.00

Leder i Interimstyret for Vestnes Misjonsforsamling

På styremøtet for Vestnes Misjonsforsamling  30/5-2017, ble Arnfinn Stige valgt til leder i Interimstyret.

 

Vestnes Misjonsforsamling etablert 7/5-2017

 

Les hva bladet Sambåndet skriver:

Vestnes Misjonsforsamling

Interimstyre valgt 7/5-2017

Interimstyre for Vestnes Misjoinsforsamling er valgt den 7/5-2017:

Det er over 30 medlemmer, og av disse ble det valgt et inerimstyre frem til ordinært årsmøte i januar 2018:

Ellen Taklo

Runar Johansen

Geir Andresen

Arnfinn Stige

Arild Ove Halås

Knut Magne Aas

Varamedlem: Roar Johansen

Dette styret skal selv konstituere seg med å velge  leder, kaserer mm.

Vestnes Misjonsforsamling etablert 7/5-2017

Vestnes Misjonsforsamling ble etablert på bedehuset 7/5-2017.

Det ble valgt et interimstyre som skal fungere frem til ordinert årsmøte i 2018.

 

Etablering av Vestnes Misjonsforsamling 7/5-2017

Velkommen til God Søndag 7/5 kl 11.00

Etter møtet er det stiftelse av VESTNES MISJONSFORSAMLING:

Velkommen som medlem!

 

Vestnes Misjonsforsamling

Vestnes Misjonsforsamling er under etablering på Vestnes Bedehus.

Dette er en samarbeidsavtale mellom NLM Nordvest og Vestnes Indremisjonsforening.(Vedtatt på årsmøte til Vestnes Im-forening 16/3-2017.

NLM er hovedorganisasjonen og NRI v/ Vestnes Indremisjonsforening som forsamlingspartner.

Vi håper at den nå blir etablert med medlemmer og interim-styre.

 

Vestnes Indremisjonsforening eier bedehuset som misjonsforsamlingen skal bruke.

Se mer under linken "Om oss" vedr bedehuset.

 

Bilde fra talen til Inger Valbø i dag 19/3-2017 kl 11.00

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.