Vestnes Misjonsforsamling Søndagsmøter 2018 kl 11.00

26/8

9/9

Møteuke 18-23/9

7/10

21/10

4/11

18/11

2/12

9/12

16/12

23/12

Styret i Vestnes Misjonsforsamling 2018

 

Styret for Vestnes Misjonsforsamling 2018:

Leder: Arnfinn Stige (951 11 824)

Nestleder: Knut Magne Aas

Sekretær: Geir Andresen

styremedlem: Roar Johansen

styremedlem: Hilde Bø Falch

1 vara: Solbjørg Rekdal

2 vara: Runar Johansen

 

Årsmøte i Vestnes Misjonsforsamling

Årsnøte for Vestnes Misjonsforsamling var på Vestheim,

Torsdag 22/2-2018  kl 19.00

Leder i Interimstyret for Vestnes Misjonsforsamling

På styremøtet for Vestnes Misjonsforsamling  30/5-2017, ble Arnfinn Stige valgt til leder i Interimstyret.

 

Vestnes Misjonsforsamling etablert 7/5-2017

 

Les hva bladet Sambåndet skriver:

Vestnes Misjonsforsamling

Interimstyre valgt 7/5-2017

Interimstyre for Vestnes Misjoinsforsamling er valgt den 7/5-2017:

Det er over 30 medlemmer, og av disse ble det valgt et inerimstyre frem til ordinært årsmøte i januar 2018:

Ellen Taklo

Runar Johansen

Geir Andresen

Arnfinn Stige

Arild Ove Halås

Knut Magne Aas

Varamedlem: Roar Johansen

Dette styret skal selv konstituere seg med å velge  leder, kaserer mm.

Vestnes Misjonsforsamling etablert 7/5-2017

Vestnes Misjonsforsamling ble etablert på bedehuset 7/5-2017.

Det ble valgt et interimstyre som skal fungere frem til ordinert årsmøte i 2018.

 

Etablering av Vestnes Misjonsforsamling 7/5-2017

Velkommen til God Søndag 7/5 kl 11.00

Etter møtet er det stiftelse av VESTNES MISJONSFORSAMLING:

Velkommen som medlem!

 

Vestnes Misjonsforsamling

Vestnes Misjonsforsamling er under etablering på Vestnes Bedehus.

Dette er en samarbeidsavtale mellom NLM Nordvest og Vestnes Indremisjonsforening.(Vedtatt på årsmøte til Vestnes Im-forening 16/3-2017.

NLM er hovedorganisasjonen og NRI v/ Vestnes Indremisjonsforening som forsamlingspartner.

Vi håper at den nå blir etablert med medlemmer og interim-styre.

 

Vestnes Indremisjonsforening eier bedehuset som misjonsforsamlingen skal bruke.

Se mer under linken "Om oss" vedr bedehuset.

 

Bilde fra talen til Inger Valbø i dag 19/3-2017 kl 11.00

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.