Ansv for denne hjemmesiden er Kåre Sævareid (92416104)
Du er velkommen til å ta kontakt!

"Med Guds ord til folket"

SE HER: Dagens Bibelord

 

-------------------

God Søndag 18/11 kl 17.00

Velkommen til Vestheim Søndag 18/11 kl 17.00

Tale v/ Odd Asbjørn Nybø

Søndagsskole

Vestnes Misjonsforsamling

----------------------------------

Besøk gjerne disse nettsidene:

Fin Vingfest 2018

En fin Vingfest på torsdag med Jesus i sentrum samlet ca 100 personer på Vestheim.

(Fra mandag til torsdag har det vært samlinger hver kveld kl 18.00)

Andakt v/ Hege Dalhaug og sang av Ving.

God mat og utlodning.

Takk til dyktige ledere og alle som  trofast kommer på Ving gjennom året.

 

 

Vestnes Indremisjonsforening

 

Her kan du gi gave til Vestnes Indremisjons-forening:

Vips: 506203

Kontonr gavekonto: 39103917224

Vi takker for gaven!

-----------------

Vestnes Indremisjonsforening, stiftet 1895

Organisasjonsnr: 993 036 099

Knut Magne Aas (formann)

Kjetil Sævareid (nestfomann)

Solbjørg Rekdal (sekretær)

Kåre Sævareid

(Vi er også en del av Vestnes Misjonsforsamling)

Vestnes Misjonsforsamling

Misjonsforsamling

Etablert 7/5-2017

--------

Styret for Vestnes Misjonsforsamling 2018:

Leder: Arnfinn Stige (951 11 824)

Nestleder: Knut Magne Aas

Sekretær: Geir Andresen

styremedlem: Roar Johansen

styremedlem: Hilde Bø Falch

1 vara: Solbjørg Rekdal

2 vara: Runar Johansen

 

 

Dette bla. skjer fast i Misjonsforsamligen:
God Søndag

Søndagsskole

Møter

 

 

Les hva Vestnesavisa skriver om bedehuset HER

Vestnes Indremisjonsforening eier Vestnes Bedehus,

og Årsmøtet var 15/3-2018 kl 19.00.på Vestheim  (Se mer her)

organisasjonsnr.:993 036 099     

Formann Vestnes Indremisjonsstyre: Knut Magne Aas (920 63 026)

Gavekonto Vestnes Indremisjonsforening: 3910 3917224

-----------------------------------------------------------------------------

Formann Vestnes Bedehusstyre: Roar Johansen (908 81 730)

Vi er en del av Vestnes Misjonsforsamling, (se lenger ned på siden)

 

Vannlekasje på Bedehuset Tirsdag 23/1-2018

LES MER HER!

Om kvelden Tirsdag 23/1-18 ble det oppdaget en vannlekasje på bedehuset.

Bedehuset vil bli stengt for møter en tid.

Følg med på hjemmesiden for oppdatering og info.

De fleste møtene vil bli på Vestheim for en periode.

Hjemmesiden
Ansvarlig og kontaktperson for Vestnes bedehus
sin hjemmeside er:
Kåre Sævareid
Åslivegen 7
6390 Vestnes
92416104