For en lengre periode blir de fleste møter og samlinger som skulle ha vært på Bedehuset,
flyttet til Vestheim!
Vær oppdatert på denne hjemmesiden!

Velkommen til Vestnes Indremisjon og  Vestnes Bedehus sin hjemmeside.

Vestnes Indremisjonsforening eier Vestnes Bedehus,

og Årsmøtet er 15/3-2018 kl 19.00.på Vestheim  (Se mer her)

organisasjonsnr.:993 036 099     

Formann Vestnes Indremisjonsstyre: Knut Magne Aas (920 63 026)

Gavekonto Vestnes Indremisjonsforening: 3910 3917224

-----------------------------------------------------------------------------

Formann Vestnes Bedehusstyre: Roar Johansen (908 81 730)

Vi er en del av Vestnes Misjonsforsamling, (se under)

 

Vestnes Misjonsforsamling

Misjonsforsamling

Etablert 7/5-2017

Leder: Arnfinn Stige (951 11 824)

Dette bla. skjer fast i Misjonsforsamligen:
God Søndag

Søndagsskole

VING

Bibel og Bønnemøte

Formiddagstreff

 

Formiddagstreff Fredg 2 mars kl 11.00

Velkommen til formiddagstreff på Vestheim

Fredag 2 mars kl 11.00

Vi får besøk av Oddveig Molnes og Gro Hoseide

Andakt, sang, bevertning, utlodning

God Søndag 4/3 kl 11.00

Bibel og Bønnemøte Mandag 5/3 kl 20.00

Møtet er hos Annbjørg og Kåre i Åslivegen 7

(92416104)

Årsmøte Vestnes Indremisjonsforening Torsdag 15/3 kl 19.00

Vannlekasje på Bedehuset Tirsdag 23/1-2018

LES MER HER!

Om kvelden Tirsdag 23/1-18 ble det oppdaget en vannlekasje på bedehuset.

Bedehuset vil bli stengt for møter en tid.

Følg med på hjemmesiden for oppdatering og info.

De fleste møtene vil bli på Vestheim for en periode.

Hjemmesiden
Ansvarlig og kontaktperson for Vestnes bedehus
sin hjemmeside er:
Kåre Sævareid
Åsbygda
6390 Vestnes
92416104