Vestnes Bedehus er solgt.

Årsmøte for Vestnes Indremisjons-forening har vedtatt på årsmøte 13/12-2018, å selge Vestnes Bedehus.

Formann i Vestnes Indremisjonsforening  er Knut Magne Aas

Ansvarlige for salg: Knut Magne Aas (920 63 026)

                              Kåre Sævareid  (924 16 104)

 

 

----------------------------------------------------------

 

Vestnes Misjonsforsamling

Vestnes Indremisjonsforenig

(Nordmøre og Romsdal Indremisjon)

er en del av Vestnes Misjonsforsamling

(NLM Nordvest)

 Etablert 7/5-2017

-----------------------------------------------------

 Alle faste samlinger som har vært på bedehuset,

er flyttet til Vestheim!

Vestnes Misjonsforsamling 2018:

Leder: Arnfinn Stige (951 11 824)

Nestleder: Knut Magne Aas (920 63 026)

 

Hjemmesiden
Ansvarlig og kontaktperson for Vestnes bedehus
sin hjemmeside er:
Kåre Sævareid
Åslivegen 7
6390 Vestnes
92416104